Så säger forskningen om barn med Covid-19

Den här texten uppdateras inte längre, nya rön kan ha kommit sedan den skrevs.

Forskare på Karolinska Institutet har gjort en systematisk litteraturöversikt av COVID-19 hos barn, det innebär att de har gått igenom den relevanta forskning som idag finns på ämnet. De 45 artiklar som har granskats bekräftar den tidigare bilden av att barn tack och lov verkar få milda symtom när de smittas.

Av de bekräftade fallen av Coronainfektion står barn för ca 1-5 procent av fallen. Det är ovanligt att barn behöver intensivvård till följd av sjukdomen och det är mycket ovanligt med dödsfall. De vanligaste symtomen hos barn var samma som hos vuxna; feber, hosta, halsont. Mer sällan sågs symtom som diarré, kräkningar och trötthet.

Det finns fortfarande lite som talar för att foster ska kunna smittas i magen av mödrar med Covid-19, de spädbarn som konstaterats smittade tros ha smittats under eller efter förlossning.

Artikeln publicerades i den medicinska tidsskriften Acta Paediatrica den 23 mars.

Läs hela litteraturöversikten här

Källa: Systematic review of COVID‐19 in children show milder cases and a better prognosis than adults, Jonas F Ludvigsson