Säker samsovning- så gör du

Det kan finnas många olika anledningar till varför man vill samsova med sin bebis. Att sova nära en förälder är en stor trygghet för den nyfödda men även i många år framåt och ibland är det rent av nödvändigt för att familjen överhuvudtaget ska få någon sömn. De tre första månaderna i barnets liv rekommenderar Socialstyrelsen att det sover i egen säng för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd, om man väljer att samsova är det därför viktigt att utöva säker samsovning.

Att sova på rygg minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. Foto: Pexels

Ha en säker sovplats

Det första som behövs för säker samsovning är en bra plats för att utöva den på. Sov inte med ditt barn i soffan, det finns då en förhöjd risk för plötslig spädbarnsdöd. Välj istället en rymlig säng med en fast madrass utan glipor eller liknande där bebisen kan kilas fast. Se också till att sängen står på ett sätt så barnet inte kan falla ur den. Det är särskilt viktigt när det blir mer rörligt och kan rulla runt. Det finns olika lösningar för att åstadkomma en fallsäker säng men den enklaste är nog att helt enkelt lägga madrassen på golvet.

Ha inga tjocka täcken eller mängder av kuddar i sängen och dela inte heller täcke med barnet. Köp istället varsin varm pyjamas till er båda. Ju färre saker i sängen som kan råka hamna över barnets ansikte desto bättre. Av samma anledning bör du inte låta husdjur sova i sängen och helst bara vara en vuxen som samsover.

Barnets position i sängen

Det allra viktigaste för att samsovningen ska vara säker är att barnet inte sover på mage. Många barn sover väldigt bra just på mage och det kan vara lockande att lägga det så men det är den enskilt största riskfaktorn för plötslig spädbarnsdöd. Helst ska barnet sova på rygg men om det inte fungerar så är sidoläge det näst bästa alternativet även om det då finns en viss risk för att det rullar över till magläge.

Gör i ordning en egen plats för barnet i sängen. Många familjer använder sig av ett babynest men i dagsläget finns det ingen forskning gjord som kan bekräfta att ett babynest förhindrar den vuxna att rulla över barnet. Något med hårdare kanter kan vara att föredra ur det perspektivet, exempelvis insatsen till barnvagnen. Å andra sidan blir det krångligare när det är dags att amma, närheten går förlorad och då också lite poängen med samsovningen. Placera barnet högt upp vid din huvudända så minskar du risken att råka lägga dig på det.

Den som sover med barnet måste vakna lätt

Samsov aldrig om du är påverkad av något som gör att du sover tyngre än normalt. En del läkemedel kan påverka tröttheten som till exempel vissa smärtstillande preparat, ångestdämpande läkemedel eller allergimediciner. Den som är påverkad av droger ska självklart inte sova med barnet men inte heller den som har druckit alkohol. Om du vet med dig att du vanligtvis sover väldigt tungt behöver du fundera ett extra varv på om det är lämpligt att du sover med barnet. Finns det någon annan som istället kan samsova med det?

Ingen rökning

Att mamman röker under graviditeten är en riskfaktor för att barnet ska dö i magen och den risken fortsätter även efter att det är fött. Det gäller då inte bara mamman utan det räcker med att någon i hemmet röker och att barnet utsätts för passiv rökning för att risken för plötslig spädbarnsdöd ska öka. Rökstopp för samtliga familjemedlemmar gäller om du vill samsova.

Amma gärna

Amning har visat sig ha en skyddande effekt mot PSD. Förklaringen tros vara att amning skyddar mot virusinfektioner som i vissa fall skulle kunna vara orsaken. Dessutom brukar ammade barn ha ett annat sömnmönster än barn som äter bröstmjölksersättning med en lättare sömn och fler uppvaknanden. Eftersom den mest troliga orsaken till PSD är en störning i andningsregleringen anses det negativt att barnet sover för djupt och länge. Många mammor som ammar har också en lättare sömn och följer barnets sömncykler.

Alla vill eller kan inte amma och om ditt barn äter bröstmjölksersättning får det gärna suga på en napp under natten. Förutom att stilla sugbehovet verkar sugandet på nappen kunna påverka barnet till att inte sova fullt så djupt.

Några barn ska inte samsova alls

Samsovning avråds helt med barn som är för tidigt födda och barn som hade en låg födelsevikt vid födseln, det beror på att de har en förhöjd risk för PSD oavsett om du utövar säker samsovning. Det gäller framför allt de tre första månaderna, senare i barnets liv kan ni med fördel samsova om ni önskar göra det.

SOV SÅ GOTT NU 💓

Se även