Plötslig spädbarnsdöd – Vilka är orsakerna?

Ett orosmoln som ofta hänger över nyblivna föräldrar är rädslan för plötslig spädbarnsdöd.
Men hur vanligt är det egentligen? 

Enlig statistik från Socialstyrelsen drabbade plötslig spädbarnsdöd som brukar förkortas PSD eller SIDS (sudden infant death syndrome) ungefär 2 barn på 10 000 i Sverige år 2012. Det motsvarar 0,02%. Det är alltså väldigt få som drabbas och det kan vara betryggande att veta även om tragedin förstås ändå är enorm för de som råkar ut för PSD.

Orsaker till plötslig spädbarnsdöd

PSD innebär att ett barn i åldern 0-12 månader dör oväntat, vanligast är att barnet är 1-4 månader gammalt. Vi vet idag inte orsaken till varför det händer men några olika teorier är störningar i andningsregleringen, att barnet blir för varmt eller att det blir nedkylt, infektion, anafylaktisk reaktion m.fl.

Sedan Socialstyrelsen år 1992 ändrade sina riktlinjer från att rekommendera magläge när barnet sover till att istället rekommendera ryggläge har en nedåtgående trend av PSD setts. Man kan därför dra slutsatsen att just ryggläge utgör en viktig del i att förebygga plötslig spädbarnsdöd. 

Många nyfödda bebisar har inte alls någon lust att sova i egen säng hur mycket föräldrarna än kämpar.

Andra riskfaktorer som har framkommit i studier är att barnets mamma röker, att barnet är för varmt och att barnet uppföds på modersmjölksersättning. Ett barn som äter ersättning vaknar oftast inte lika många gånger per natt för att äta som ett barn som ammas utan sover djupare och längre vilket kan vara en orsak till att PSD är vanligare hos de barn som får ersättning.

Hur minskar jag risken för plötslig spädbarnsdöd?

Socialstyrelsen rekommenderar:

  • Låt spädbarnet sova på rygg.
  • Avstå från nikotin.
  • Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig.
  • Spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng.
  • Amma om det är möjligt.
  • Napp kan användas när barnet ska sova.

Om barnet sover i egen säng bör det ändå sova i föräldrarnas rum för bättre uppsikt och kontakt med barnet. Att sova i eget rum ökar risken för plötslig spädbarnsdöd.

Socialstyrelsen rekommenderar egen säng och ryggläge. Foto: Pexels

Hur gör jag när barnet inte vill sova i egen säng?

Många nyfödda bebisar har inte alls någon lust att sova i egen säng hur mycket föräldrarna än kämpar. Det blir förstås en ohållbar situation om bebisen vaknar så fort den läggs ned i sin säng, både bebisen själv och föräldrarna behöver få sin sömn. 

Det finns också många fördelar med att samsova: amningen främjas, det skapar trygghet, närhet och är dessutom bekvämt. Ofta sover både föräldrar och barn bättre, särskilt ammande mammor får mer sömn vid samsovning.

Forskningen skiljer på säker och osäker samsovning och det är särskilt vid den s.k. osäkra samsovningen som en förhöjd risk för PSD återfinns. Därför är det viktigt att samsova säkert!

Säker samsovning- så gör du

Se även