Kolik

Kolik. Ett ord fulladdat med jobbiga känslor som ångest, panik och maktlöshet. Ett triggerord som påminner om livets kanske jobbigaste period för den förälder som lagt koliktiden bakom sig. Få saker kan skaka om en människas värld så totalt som att bli förälder till en kolikbebis.

Orsaker till kolik

Kolik är egentligen ett samlingsnamn på skrikighet hos spädbarn som av föräldrarna upplevs som påfrestande och begränsande. I vissa fall visar sig koliken bero på medicinska problem hos barnet och ibland visar det sig bero på svårigheter i anknytningen exempelvis på grund av förlossningsdepression. I många fall kan man inte hitta några sådana svar på varför barnet skriker. 

I de flesta fall hittas ingen orsak till koliken. Foto: Luiza Braun

Inom forskningen finns det tydligare ramar kring vad som kallas för kolik, där är kriterierna att ett i övrigt friskt barn skriker minst tre timmar, minst tre gånger i veckan och under minst tre veckor.

För att få en överblick över ditt barns skrikmönster kan det var värdefullt att föra anteckningar över när bebisen skriker. 

Det kallas ofta för tremånaderskolik eftersom en klar förbättring brukar kunna ses efter tre månader. 

Många sammankopplar ordet kolik med magont och det är vanligt att kolikbarn ser spända ut och drar upp benen mot kroppen. Det kan lätt tolkas som ont i magen men det är inte bevisat att det faktiskt är så. Idag vet vi inte vad orsaken till kolik är men vi vet att det har en god prognos och att skrikigheten minskar i takt med att barnet växer. Det kallas ofta för tremånaderskolik eftersom en klar förbättring brukar kunna ses efter tre månader. 

Vad kan man göra åt kolik?

Otröstligt skrikande hos barn kan i vissa ovanliga fall bero på underliggande sjukdom. Det är därför viktigt att barnet undersöks för att utesluta att skrikigheten beror på ett medicinskt problem.

Åtskilliga behandlingar mot kolik har beforskats men tyvärr är det få terapier som har bevisats ha effekt, delvis på grund av att många av de forskningsstudier som gjorts håller för låg kvalitet för att några slutsatser ska kunna dras från dem.

Det är viktigt att som förälder vara medveten om att det finns oseriösa personer och företag som vill passa på att sko sig på den desperation som ofta kommer med att ha ett kolikbarn. De flesta föräldrar som befinner sig mitt i infernot skulle betala dyrt för en lösning på problemet och det skapar utrymme för försäljning av diverse produkter och kurer som i bästa fall saknar effekt och i värsta fall är skadligt för barnet.

Var kritisk när du söker råd och lösningar på nätet.

Eftersom kolik följer ett mönster av att avta med tiden skapar det stort utrymme för placeboeffekter av olika behandlingar.

Eftersom kolik följer ett mönster av att avta med tiden skapar det stort utrymme för placeboeffekter av olika behandlingar. Placeboeffekt innebär att man upplever en förbättring men det går inte att visa att det är själva behandlingen som har lett till förbättringen.

Akupunktur och kolik

Även om det finns vittnesmål från föräldrar som upplevt förbättring av kolik tack vare akupunktur har inga vetenskapliga studier kunnat visa att akupunktur har effekt. Däremot har de kunnat påvisa att barnet som får akupunktur kan visa tecken på smärta under behandlingen, akupunktur avråds därför vid kolik.

Mjölkproteinfri kost och kolik

En viss andel av de barn som visar koliksymtom gör det på grund av känslighet eller allergi mot komjölksprotein. Om barnet äter bröstmjölksersättning kan det vara värdefullt att prova ersättning som är fri från komjölksprotein. Om en märkbar förändring till det bättre sker tolkas det som att komjölksproteinet var boven.

Hos ammade barn kan mammor rekommenderas att äta mjölkproteinfritt eftersom komjölksprotein går över i bröstmjölk. Det är inte klarlagt om det är värdefullt att göra det då det är mycket små mängder som övergår i bröstmjölken. Många mammor väljer ändå att prova att äta mjölkproteinfritt eftersom det är en av få åtgärder som kan testas. Kalktabletter brukar då rekommenderas som kosttillskott. Om ingen tydlig förbättring syns vid uteslutning av mjölkprotein finns ingen anledning för mamman att fortsätta äta mjölkfritt. 

Många ammande mammor oroas över om deras kosthållning är orsaken till barnets skrikighet.
Foto: Kevin Liang

I sin förhoppning att hitta orsaken till barnets skrikighet är det inte ovanligt att ammande mödrar börjar utesluta fler och fler livsmedel ur sin kost som lök, jordgubbar m.m. men det är ovanligt att ammade barn reagerar på saker som mamman har ätit.

Här gäller det att se upp så mammans kost inte plötsligt blir för näringsfattig och kalorisnål, det är dessutom tråkigt att utesluta mat som man egentligen tycker om. Om du ändå vill prova att utesluta olika livsmedel, uteslut då ett i taget, utvärdera effekten och gå därefter till nästa livsmedel. På så vis får du en bättre överblick över vilket eller vilka livsmedel som bebisen kan tänkas reagera på.

Dimetikon (Minifom) och kolik

Minifom är silikon som ges i flytande form till barn och ska göra det enklare för gaser att passera tarmen. Det är flitigt använt av kolikbarn men har ingen som helst effekt. Det är med andra ord att slänga pengarna i sjön. 

Naturläkemedel (gripewater, kamomillte) och kolik

Diverse naturläkemedel har beforskats och inga har hittills kunnat visa någon effekt mot kolik.

D- vitamindroppar och kolik

Vissa föräldrar testar att byta sort på de D- vitamindroppar som ges till barn upp till två års ålder men det är mycket osannolikt att D- vitamindropparna skulle vara orsak till kolik.

Probiotika och kolik

Här är en av få saker som faktiskt kan ha effekt mot kolik. Vissa forskare menar på att barn med kolik har en annorlunda tarmflora än barn som inte har kolik. Bakterien Lactobacillus reuteri har i flera forskningsstudier visat sig förkorta skriktiden per dag hos barn med kolik. Alla studier som har gjorts visar dock inte på att bakterien har effekt mot kolik utan det finns också studier där effekt inte har kunnat påvisas. De olika resultaten är alltså motsägelsefulla men det kan vara värt att prova. Det finns kombinerade D-droppar/magdroppar på apoteket.

Det späda barnets känslomässiga behov 

Det har funnits en tradition i att söka fysiska orsaker till kolik, troligtvis för att många tolkar barnets skrik som en reaktion på smärta. Men faktum är att det sällan går att hitta några medicinska orsaker till koliken.

Barn är olika som individer, vissa barn blir mer påverkade när de försöker tolka och förstå världen och tenderar att uttrycka sina känslor mer kraftfullt. Som förälder fyller du en viktig funktion i att hjälpa barnet att hantera sin förvirring, frustration och hjälplöshet genom att erbjuda din omtänksamma famn. Många nyfödda har en nästan omättlig önskan att vara fysiskt nära sin förälder. 

Din famn är barnets trygga hamn. Foto: Pexels

Det kan kännas hopplöst när alla tänkbara orsaker till barnets missnöje har uteslutits och man står handfallen, barnet slutar inte skrika. Då är det lätt att tänka att det inte spelar någon roll vad du gör och att det kan kvitta. Men det spelar roll.

Du gör något otroligt värdefullt när du kramar, vaggar, gungar, vyssjar och sjunger. Det känsliga barnet har ett stort behov av att få hjälp i sin känsloreglering. Det är möjligt att kolik beror på magont och att vissa barn reagerar mer dramatiskt på smärta. Eller så är det så att magont är orsaken hos vissa barn och ett hetsigt temperament är orsaken hos andra. 

Det känsliga barnet har ett stort behov av att få hjälp i sin känsloreglering.

Kanske kommer du märka att ditt barn upplever stora känslor även när det blir lite äldre för det hör helt enkelt till barnets personlighet. I takt med att det lär sig gå och prata brukar det också bli bättre på att på egen hand reglera sina känslor. Kanske kommer du märka när barnet mognar att du har ett ovanligt inkännande, humoristiskt, empatiskt och fantasifullt barn.

Kolikens konsekvenser

En kolikbebis innebär att föräldrarna behöver ställa in sig själva på överlevnad. Nu handlar allt om att ta sig igenom dagen. Och nästa dag. Och nästa. Tillslut är ni på andra sidan av det inferno som ni nyss befann er i.

Ett barn som inte slutar skrika kan verkligen lyfta fram våra allra mörkaste sidor och det är ofta svårt att prata om

Ett barn som inte slutar skrika kan verkligen lyfta fram våra allra mörkaste sidor och det är ofta svårt att prata om, särskilt när omgivningen förväntar sig lyckliga och glada föräldrar.

Känslor av agg mot barnet är inte ovanligt. Svårigheter att knyta an och känna kärlek är andra konsekvenser som kan komma av kolik. Som tur är går det att ta revansch när den värsta perioden är över och det äntligen går att umgås med barnet utan att stressnivåerna är maxade. Då kommer tid för läkning och kärleken får en ärlig chans att blomstra.

Det kan vara svårt att föreställa sig men det kommer en tid efter koliken. Foto: Jorge Dominguez

Även om tiden läker alla sår så kan ärren från en koliktid vara djupa. Föräldrar kan under lång tid triggas och må dåligt när de hör barnskrik ute eller på film. Tidigare planer på syskon kan läggas på is på grund av risken att få ännu ett kolikbarn. Sorg över en första tid som inte alls blev som förväntat är också vanligt.

Att koliken har en god prognos där skrikigheten minskar med tiden kan kännas som en klen tröst för den som är mitt uppe i den svåraste kolikperioden. Tre månader kan låta som trehundra år för den som kämpar, gråter och misströstar. Men det blir bättre. 

Det kommer bli bättre. 

Se även