Bebisens navel och hur du sköter den

I fosterlivet får barnet både näring och syre via navelsträngen. Den sitter fast i moderkakan som är förbindelsen mellan foster och mamma. Genom navelsträngen går det en ven som transporterar syrerikt blod till barnet och två artärer som transporterar syrefattigt blod från barnet. Man kan säga att moderkakan via navelsträngen fungerar som barnets lunga under graviditeten.

Sen avnavling

Efter att barnet har fötts klipps navelsträngen och en sorts gummisnodd eller klämma sätts på för att det inte ska blöda. Om förlossningen har gått bra brukar förlossningspersonalen vänta några minuter tills de ser att det inte längre passerar något blod genom navelsträngen, det kallas för sen avnavling och har i studier visat sig gynnsamt för barnet då det hinner tillgodogöra sig det blod som finns i navelsträngen och moderkakan.

När navelsträngen precis har klippts är navelstumpen vitaktig och mjuk. Foto: Pexels

Skötsel av naveln 

När det inte längre finns någon blodcirkulation i navelsträngen dör vävnaden snabbt i den lilla stumpen som finns kvar hos barnet. Från att vara mjuk och vitaktig svartnar den och torkar. Efter några dagar, upp till två veckor lossnar navelstumpen.

Efter att naveln har läkt. Foto Russel Harrison

Om naveln är kladdig eller smutsig bör den tvättas försiktigt med en bomullspinne. Använd ljummet vatten. Se alltid till att ha nytvättade händer när du sköter naveln och plocka ut bomullspinnen direkt ur förpackningen innan du tvättar för att minimera risken för att infektera naveln med bakterier från pinnen. Efter tvätt kan du använda en torr bomullspinne att torka torrt med.

Infektion i naveln

Det är vanligt att naveln vätskar och blöder lite när navelstumpen är på väg att lossna. Ofta luktar den också lite illa. Om naveln börjar lukta mycket illa, blir röd och svullen runt eller i navelområdet eller börjar vätska sig mycket kan det bero på en infektion. Kontakta barnhälsovården eller vårdcentralen om du misstänker att barnet har en infektion i naveln. Det brukar oftast hjälpa att behandla infektionen genom att tvätta med Klorhexidinsprit 5 mg/ml (OBS! Använd inte Alsolsprit). Ibland kan antibiotika bli nödvändig.

Om barnet visar mer allvarliga infektionstecken som exempelvis slöhet, gråblek hud, irritation, ovilja att äta och feber behöver barnet träffa en läkare snarast eftersom det då finns en risk för sepsis (blodförgiftning).

Navelgranulom

Vissa barn kan ha ett granulom under navelstumpen när den har lossnat. Det ser oftast ut som en fuktig och mjuk, röd- eller rosafärgad svullnad som kan vätska lite. Prognosen för att navelgranulomet ska gå tillbaka av sig självt är god men det kan ta några veckor innan det har försvunnit. Under tiden hålls det rent genom tvätt med fysiologisk koksaltlösning 1-3 gånger per dag m.h.a. bomullspinne. Vik gärna ned kanten på blöjan så den inte skaver på granulomet. Om det inte tillbakabildas av sig självt kan barnhälsovården behandla med silvernitrat.

Prognosen för att ett navelgranulom ska självläka är god. Foto: Unsplash

Navelbråck

Navelbråck visar sig som en mjuk, några centimeter stor, utbuktning på magen och är oftast medfött. När barnet ligger i magen går navelsträngen mellan barn och mamma genom den s.k. navelringen. Efter födseln påbörjas en slutning av navelringen som pågår ända upp till 4-5 års ålder. Efter att navelringen har slutits har navelbråcket i de allra flesta fall försvunnit av sig självt, under tiden behövs ingen behandling. I de fall där bråcket inte försvinner av sig självt kan det bli tal om operation.

Se även