Småbarnsåren.se

Dags att skola in på förskolan

Så har dagen kommit. Den som du kanske bävat för eller längtat efter lite i smyg. Det är dags för ditt lilla barn att börja på förskolan. Många föräldrar känner blandade känslor kring förskolestarten. Hur ska det gå? Hur kommer mitt barn att trivas? Är det för tidigt? 

Här har vi sammanställt svar på några vanliga funderingar kring inskolning på förskolan. 

Är mitt barn verkligen redo för förskolan? Foto: Omar Lopez.

Är det bra eller dåligt med förskola?

Ja, hur ligger det egentligen till? Är det skadligt för barn att gå på förskola och skiljas från sina föräldrar hela dagarna eller är det rentav en nödvändighet för en sund utveckling?

För ett litet barn är det inte nödvändigt att gå på förskola, föräldrarna är fullt tillräckliga för att barnet ska få stimulans och aktivering men för många är det ju faktiskt nödvändigt för att familjeliv och ekonomi ska gå ihop. Samtidigt så finns det heller inte något som pekar på att förskolan skulle vara skadlig så länge verksamheten där barnet går är välfungerande.

Det finns ett flertal faktorer som påverkar barnets trivsel men att det finns en stabil personalgrupp är en särskilt viktig del om barnet börjar på förskola i tidig ålder eftersom det behöver kunna knyta an till en eller ett par personer som det kan känna sig tryggt med. Om det är ekonomiskt möjligt för familjen är det också bra om det inte blir så långa dagar på förskolan, åtminstone inte under det första året. Att gå ungefär halvtid till en början blir en lagom intensiv introduktion till det nya livet.

För lite större barn har förskolan visat sig vara positivt för lärande, kommunikation och samspel. Den har även positiva effekter på barns psykiska hälsa och utveckling sett ur ett bredare folkhälsoperspektiv.

Förskolan har flera positiva hälsoeffekter för barn om verksamheten är välfungerande. Foto: Daiga Ellaby

Vilken är den bästa åldern för att skolas in på förskolan?

Det finns ingen magiskt ålder som är den rätta för en friktionsfri inskolning. Vissa anser att det är bra att skola in tidigt eftersom det då kan gå smidigare när barnet inte riktigt förstår vad som händer. Samtidigt bör barnet helst kunna gå och äta självständigt. Det är också en enorm omställning för ett barn under två år att vara ifrån sina föräldrar en stor del av dagen och det är svårt att förklara för ett litet barn varför det är på det viset.

Andra menar på att det är bra om barnet är så pass stort att det kan prata bra så det kan kommunicera med pedagoger och även berätta hemma om det är något som inte är bra. Däremot finns det ingen enighet i någon exakt ålder som skulle vara den optimala för förskolestart.

Om du har möjlighet är det allra bästa att känna in just ditt barn när det verkar redo men de flesta föräldrar planerar av praktiska skäl in förskolestarten långt i förväg, då är det svårt att veta vart barnet kommer befinna sig utvecklingsmässigt vid inskolningens tidpunkt.

Vid tiden runt ett och ett halvt års ålder befinner sig barnet i det som ibland kallas för närmandefasen. Det innebär att det under den här perioden kan vara extra känsligt för separation. Fasen infaller dock olika hos olika barn och kommer inte nödvändigtvis exakt när det blir ett och ett halvt. Generellt kan man säga att barn brukar gå igenom flera faser av separationsångest från att de är sju- åtta månader tills de är ungefär två år.

Det kan vara bra att känna till att om ni befinner er mitt i en period av separationsångest så kan inskolningen ta längre tid. 

Barnets personlighet påverkar också när det är lämpligt att börja på förskola. Vissa älskar det från första stund medan andra behöver lång tid på sig för att bli varma i kläderna och känna sig trygga. De sistnämnda kan ha en fördel av att vara lite större när de skolas in så de inte är fullt lika utlämnade till pedagogernas omsorg utan kan känna en viss trygghet i sin egen självständighet.

Tyvärr går det inte att säga någon magisk ålder för inskolning som passar alla barn. Foto: Pexels

Vilken förskola ska jag välja?

Det allra viktigaste vid valet av förskola är förstås att barnet ska trivas där men det rent praktiska är också viktigt för att vardagen ska gå ihop. En förskola nära hemmet eller kanske jobbet kan underlätta en hel del för familjelivet.

Vissa kommuner för statistik över kvaliteten på förskolorna, kolla kommunens hemsida eller slå dem en signal. Att höra sig för exempelvis i kommungruppen på Facebook är ett annat bra sätt att få reda på om det är några förskolor där föräldrarna är extra nöjda eller om det är någon som du bör undvika.

Här är en checklista som kan hjälpa dig i ditt val:

 1. Hur stora är barngrupperna?
 2. Hur verkar pedagogerna?
 3. Hur ser lokalerna ut?
 4. Hur ser förskolegården ut?
 5. Hur verkar rektorn?
 6. Har de någon fortbildning för personalen?
 7. Hur är säkerhetstänket?
 8. Hur är maten?
 9. Hur tänker de kring vikarier?
 10. Hur tänker de kring frågor som exempelvis mobbning, utanförskap, genus och inkudering?

En del förskolor har inriktningar som exempelvis I ur och skur som har det mesta av sin verksamhet utomhus eller Montessori som utövar en särskild pedagogik.

Om du anser att mycket utevistelse är en viktig aspekt kanske den nischade förskolekoncernen I ur och skur är något för ditt barn. Foto: Pexels

10 saker att tänka på vid inskolning  

 1. Den första frågan att ställa sig inför inskolningen är vem av föräldrarna som ska vara med barnet under inskolningsdagarna. Ofta har barnet en förälder som det är extra hårt knutet till och det kan då vara en god idé att den andra föräldern, som barnet är tryggt med men som kanske inte ger upphov till riktigt samma separationsångest, skolar in. 

  2. Försök att gå upp i tid på morgonen så ni slipper stressa iväg, då skapar ni förutsättningar för en så harmonisk tillvaro som möjligt inför dagen på förskolan.

  3. Att ha med sig ett gosedjur som det tycker om kan bidra till känslan av trygghet för barnet.

  4. Förmedla till ditt barn med ord och kroppsspråk att förskolan är något positivt.

  5. Vänta med andra stora förändringar under de första månaderna på förskolan. Det är bra om allt fortsätter vara som vanligt hemma. Nu är det alltså inte rätt tid för att sluta med napp, börja sova i eget rum eller skaffa hund. Om det är möjligt är det bra att inte heller planera in några resor under den här perioden för att bespara barnet den separationen. Date night där ni har barnvakt får också skjutas lite på framtiden.

  6. Barn som fortfarande ammar vid tidpunkten för inskolning behöver inte sluta med det bara för att det börjar på förskola. Det går utmärkt att amma på morgnar, eftermiddagar och kvällar. Var beredd på att barnet kanske även kommer vilja amma mer på natten igen för att söka din närhet.

  7. Har ditt barn speciella rutiner för att kunna sova? Många barn har sina specifika sätt som de vill somna på som exempelvis att bli buren, rullas i vagn, ammas till sömns, lyssna på någon särskild musik o.s.v. Du behöver förmodligen inte oroa dig. Pedagogerna är vana vid det här och det brukar gå väldigt bra att hitta nya rutiner på förskolan

  8. Räkna med att ditt barn kommer vara ledset vid lämningarna i början, det är inte negativt utan snarare ett sundhetstecken. Det är själva separationen som är jobbigast för barnet och ledsenheten brukar oftast gå över fort. Om det flyter på bra i början kan det istället hända att det kommer ett bakslag längre fram när nyhetens behag är borta och ditt barn inser att det här med förskola inte är något tillfälligt.

  9. Ärlighet varar längst. Försök inte smyga iväg vid lämningarna för att undvika att ditt barn ska bli ledset. Var tydlig med att säga hej då även om det innebär tårar och separationsångest, det gör livet mer förutsägbart för ditt barn. Det är inte tryggt om mamma eller pappa plötsligt bara försvinner.

  10. Det kan hända att förskolepersonalen tycker att allt fungerar utmärkt på dagarna men i samma stund som du dyker upp är ditt barn istället ilsket och ledset. Den nya situationen är uttröttande och skapar anspänning som släpper när du, ditt barns stabila punkt, dyker upp. Det är normalt men var uppmärksam på om ditt barn verkar oroligt hemma eller får kvarstående problem med maten eller sömnen, det kan vara tecken på att barnet inte känner sig tryggt på förskolan. Kontakta pedagogerna om så är fallet så ni kan prata igenom vad just ditt barn kan tänkas behöva för att kunna känna sig tryggt. 
Är jag redo för att du ska börja på förskola? Foto: Humphrey Muleba

Sist men inte minst: det är helt normalt även som förälder att genomgå känslor av separationsångest och sorg. Att ditt barn börjar på förskolan är slutet på en föräldraledighet och starten på en ny vardag. Klart det känns i hjärtat 👶❤️.

P.s. Det är lika okej att tycka att det ska bli jätteskönt att få börja jobba igen, umgås med vuxna människor och dricka sitt kaffe varmt.

LYCKA TILL MED INSKOLNINGEN

Exit mobile version