Covid- 19 och Kawasakis sjukdom

Den här texten uppdateras inte längre, nya rön kan ha kommit sedan den skrevs.

200509 UPPDATERING Barnreumatologisk förening via Barnläkarföreningen skriver att det i Sverige hittills har rapporterats om tre fall med barn som visat en liknande symtombild som den som beskrivits från andra länder varav två av dem var positiva för Covid-19.

Från London har en fallbeskrivning publicerats som beskriver åtta barn med tillstånd som påminner om Kawasakis sjukdom, det skiljer sig dock på en punkt: barnen är i åldrarna 5-15 år och är alltså äldre än de barn som vanligtvis drabbas. Barnreumatologisk förening understryker också att den här typen av allvarliga inflammatoriska tillstånd är mycket ovanliga hos barn.

NYHETER Flera medier har rapporterat om hur barn i andra europeiska länder har insjuknat i något som påminner om Kawasakis sjukdom. Flera av barnen har också varit positiva för Covid-19 och därför har frågan om det också är orsaken till deras sjukdomstillstånd väckts.

I Sverige har man hittills inte kunnat se någon ökning av Kawasakis sjukdom meddelar Svensk barnreumaologisk förening men det är alldeles för tidigt för att kunna dra några slutsatser varken kring huruvida vi kommer se en ökad frekvens av fall även i Sverige eller kring sambandet mellan sjukdomarna. Det finns hittills bara några få fallrapporter och inga studier kring koppling mellan Covid-19 och Kawasakis sjukdom hos barn.

Hittills har man inte kunnat se en ökning av Kawasakis sjukdom i Sverige. Foto: Pexels

Vad är Kawasakis sjukdom?

Orsaken till sjukdomen är hittills okänd men sjukdomen i sig är inget nytt fenomen. Det verkar som om den utlöses av någon form av infektionstillstånd och drabbar främst barn under fem års ålder. Sjukdomen påverkar blodkärlen och utan behandling riskerar barnet att drabbas av påverkan på kranskärlen i hjärtat i form av blodproppar samt utvidgade och brustna blodkärl. Ungefär 50 fall per år brukar rapporteras i Sverige men i Japan är sjukdomen tio gånger så vanlig. Tillståndet behandlas med gammaglobulin (antikroppar) som ges direkt i blodet.

Symtom på Kawasakis sjukdom

Feber över 38,5 grader i minst fem dagar tillsammans med:

Allmänpåverkan som trötthet, slöhet, matvägran, oro, irritabilitet

ögoninflammation

Rödare slemhinna i munnen än normalt, rödare tunga eller rödare och även spruckna läppar.

Hudutslag

Rodnad och svullnad av händer och fötter som även börjar fjälla efter ca två veckor från första feberdagen.

Knölar på halsen

Det är inte alltid barnet visar alla symtom men minst fyra av de ovanstående krävs för diagnos.

Allmänpåverkan är ett vanligt symtom på en mängd sjukdomar, så även vid Kawasakis sjukdom. Foto: Armin Hanisch

Behöver jag som förälder oroa mig?

Det är viktigt att komma ihåg om att det här är ett mycket ovanligt sjukdomstillstånd även om det eventuellt kan finnas en koppling till Covid-19. De allra flesta som drabbas av Covid-19 drabbas inte av Kawasakis sjukdom eller Kawasakiliknande symton. Om ditt barn insjuknar med ovanstående symtom behöver läkarkontakt tas, kom ihåg att kontakta 1177 innan så sjukvården kan förbereda sig för att ta emot ditt barn.  

Källor:

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2829