Coronavirus och graviditet

Kategori

Den här texten uppdateras inte längre, nya rön kan ha kommit sedan den skrevs.

Av alla de som känner oro kring Coronaviruset finns det vissa grupper som har extra starka skäl till oro. Äldre, multisjuka och immunnedsatta individer hör till riskgrupper.

Sen har vi också våra mammor. De tillhör inte officiellt en riskgrupp men få perioder i livet får en att känna sig så skör och utsatt som när man är gravid eller ammar, lägg då till en spridning av ett nytt virus så är det inte så konstigt om oron kommer krypande.

Vi tar en sak i taget:

Coronainfektion hos gravida

Forskning pågår för fullt kring viruset men eftersom det är så pass nytt utvecklas kunskapsläget hela tiden. Det man har kunnat se hittills är att risken för att viruset ska föras över från en coronasmittad mamma till barnet i magen verkar vara mycket låg.

Tester av fostervatten, navelsträngsblod och moderkaka hos gravida kvinnor som bär på viruset har alla varit negativa. Även halsprov på nyfödda barn till smittade mammor har varit negativa. Det går dock inte att dra några definitiva slutsatser förrän fler har testats. De kvinnor som testades var förlösta med kejsarsnitt så mer data kring vaginala förlossningar behövs.

Gravida kvinnor som blir sjuka tycks inte få allvarligare symtom än jämnåriga icke gravida kvinnor.

I nuläget separeras barn och mamma vid födseln om det finns bekräftad eller stark misstanke om att mamman bär på Coronaviruset. Det görs i samråd med föräldrarna och är för att skydda barnet då kunskaperna om virusets påverkan på spädbarn fortfarande är begränsade.

Uppdatering: Den 17/3 kom nya riktlinjer för nyfödda barn vars mamma bär på Coronaviruset eller misstänkts bära på det. Eftersom de observerade spädbarn som blivit sjuka i Covid-19 inte har drabbats av allvarlig sjukdom anses det tillräckligt säkert för barnet att samvårdas med sin mamma även om hon bär på Coronavirus. Att bebisen inte separeras från sin mamma har betydelse för anknytning och amning.

Föräldrarna får två alternativ; det första är att modern har barnet hos sig på enkelrum och är noggrann med hygien när hon sköter och ammar barnet. Barnet kommer då betraktas som infekterat. Alternativ två är att partner eller annan frisk anhörig tar hand om barnet, barnet betraktas då som icke infekterat.

Om barnet av någon anledning behöver vårdas på Neonatalavdelning kommer det behöva separeras från mamman.

Hittills har olika regioner i landet gjort på olika sätt, förhoppningen är att de nya riktlinjerna kommer gälla nationellt så det blir lika för alla mammor i landet.

Läs om Coronaviruset och amning

Läs om Coronavirus hos barn

Ta hand om er alla mammor.

Källor:

Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy, Royal college of obstetricians and gynaecologists

Internetmedicin

Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19, Utarbetat av Lars Navér och Erik Normann för Svenska neonatalföreningen samt Karin Pettersson och Sissel Saltvedt för Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi.