Coronavirus hos barn

Kategori

Den här texten uppdateras inte längre, nya rön kan ha kommit sedan den skrevs.

Många föräldrar funderar nog idag på hur vi ska skydda det viktigaste vi har, våra barn, mot Coronaviruset Covid-19.

Runt om i landet är föräldrar arga över att skolor inte har stängts som en skyddsåtgärd och på vissa håll har rektorer gått emot Folkhälsomyndighetens råd och på eget initiativ stängt skolor.

Folkhälsomyndigheten är vår samordnande expertinstans vid epidemier och pandemier och vi måste lita på att de har kunskaper kring smittskydd och smittspårning. Kanske kommer nya direktiv komma beroende på hur situationen utvecklar sig.

Uppdatering: Den 17 mars togs beslutet att stänga gymnasieskolor och högskolor. Grundskolor och förskolor är i nuläget fortfarande öppna.

Se smittskyddsexpert Johan Giesecke om stängning av skolor och förskolor m.m.

Coronasmitta hos barn

Det vi vet idag om barn och Coronavirus är att barn inte är en riskgrupp för allvarlig sjukdom. Från de data som finns från Kina har inga barn i gruppen 0-9 år avlidit i sjukdomen och ett barn i gruppen 10-19 år.
94 % av de som avlidit hittills var över 50 år.

Det verkar som om barn generellt får mildare symtom och vissa barn visar inga symtom alls.

Det verkar som om barn generellt får mildare symtom och vissa av dem visar inga symtom alls. Eventuellt kan de ibland fungera som tysta smittspridare som inte blir sjuka själva men sprider smittan vidare.

Tänk efter en extra gång innan ni besöker mor- och farföräldrar med ett barn som är lite hostigt eller hängigt, vi måste hjälpas åt att skydda de som klassas som riskgrupper.

Håll barnen hemma från förskola och skola även vid milda symtom. Var noga med handhygien. Håll er uppdaterade med information från Folkhälsomyndigheten.

Någon stor oro för att barnen själva ska bli allvarligt sjuka verkar utifrån vad som hittills observerats inte vara nödvändig, även om vi förstås alltid kommer oroa oss för våra barn och deras välmående, Corona eller inte.

Var rädda om våra äldre

Källor:

Internetmedicin

Folkhälsomyndigheten