Ägget bestämmer

FORSKNING. Att människans befruktning styrs av spermien som tar sig fram till och genomborrar ägget har varit en bild som har delats av de flesta. Äggcellen i sin tur har setts som helt passiv i befruktningsprocessen. Vi är många som har suttit på sexualundervisningen i skolan och fått det här skeendet presenterat för oss.

Det är inte säkert att det är just partnerns spermier som kvinnans ägg föredrar. Foto: Kelly Sikkema.

Ny forskning visar dock att äggcellen inte alls är så passiv i befruktningsprocessen som vi tidigare trott utan det handlar snarare om en interaktion mellan spermie och ägg.

Vid en studie från Stockholms Universitet och Manchester University NHS Foundation Trust har man nämligen upptäckt att ägget har en högst aktiv roll när det kommer till att välja vilken spermie som tillåts befrukta det. Med hjälp av kemiska signaler kan ägget attrahera vissa spermier och avvisa andra vilket i praktiken kan innebära att spermier av god kvalitet eller spermier som passar bäst ihop genetiskt med kvinnan som bär ägget är de som bjuds in till befruktningen.

Det kan också vara en del i svaret på frågan varför vissa par har svårt att få barn tillsammans men sedan utan svårigheter får barn med en ny partner, det är nämligen inte säkert att det är just partnerns spermier som kvinnans äggcell föredrar.

Vetenskaplig artikel:
Chemical signals from eggs facilitate cryptic female choice in humans, (John L. Fitzpatrick, Charlotte Willis, Alessandro Devigili, Amy Young, Michael Carroll, Helen R. Hunter and Daniel R. Brison)Proceedings of the Royal Society B.